LEDIGE STILLINGER

Grytastranda Montessoribarnehage søker dyktige, engasjerte og friluftsglade pedagogiske leiarar:

Likar du utfordringar? Kan du tenke deg å vere med på å starte noko nytt og spanande? Då har du ein unik sjanse no! Grytastranda Montessoribarnehage skal opne august 2019. Barnehagen er tilknytta Grytastranda Montessoriskule, og saman vil dei utgjere eit Oppveksttun. Dette blir den første Montessoribarnehagen i Nye Ålesund, og som pedagogisk leiar får du vere med på å forme ein heilt ny barnehage som skal drivast i tråd med Maria Montessori sine pedagogiske prinsipp med tilpassa miljø, friheit til å velge etter interesse og stort fokus på læreglede. Barnehagen baserer seg på å vere mykje ute.

Som pedagogisk leiar ved Grytastranda Montessoribarnehage vil du vere ein svært viktig person for miljøet, for dine medarbeidarar og for barna. Du vil få oppleve den store dugnadsånda som eksisterer på Grytastranda. Du vil få eit nært fagleg samarbeid med Montessoriskulen, og eit nært samarbeid med Styret for Montessoribarnehagen. 

Arbeidsoppgåver:

• Tilegne deg kunnskap om Maria Montessori sin pedagogiske metode. Herunder det forberedte miljø, presentasjonar av materiell og vektlegging av harmoni og høvelegheit. Arbeid med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av pedagogisk innhald. 

• Ta aktivt del i kvardagsaktivitetane på avdelinga. 

• Sørge for at kvart enkelt barn får god omsorg og får utvikle seg ut i frå sine eigne føresetnadar, behov og interesser 

• Unik moglegheit til å vere med å utvikle barnehagen i henhold til montessoripedagogikken 

• Sikre ein god og trygg barnehage og eit nært og godt samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnarar.

• Rettleiingsarbeid for personalet på avdelinga, og sørge for eit godt arbeidsmiljø i personalgruppa 

Kvalifikasjonar: 

• Utdanning som barnehagelærar eller anna høgskuleutdanning som gir barnefagleg og pedagogisk kompetanse 

• Kunnskap/erfaring/tilleggsutdanning innanfor Montessoripedagogikk, eller interesse for dette. Villig til å utdanne deg/ta kurs 

• Beherske relevant dataverkty 

• Levere politiattest før tiltredelse 

• Personlege eigenskapar vil bli vektlagt 

• Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg, minimum tilsvarande barnehagelova § 18 

 

Personlege eigenskapar: 

• Gode leiareigenskapar 

• Nysgjerrigheit, engasjement og evne til å inspirere 

• Du har godt humør og arbeidsglede

• Leiken og kreativ 

• Er opptatt av barnet i fokus 

• Bidra som motivator for utvikling av barnehagen 

• Liker godt å vere ute og vere på tur med barn 

• Du har høg arbeidskapasitet og positiv haldning • Fagleg bevisstheit, strukturert, løysingsfokusert, fleksibel, trivast i eit hektisk miljø og liker å yte det lille ekstra. 

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

Vi kan bl.a. tilby:

• Store fine lokaler og uteområde som er tilpassa i forhold til montessoripedagogikken 

• Nært fagleg samarbeid med skulen og felles pauserom 

• Samarbeid med andre Montessoribarnehagar 

• Lønn etter avtale 

• Engasjert barnehagestyre, foreldre og bygdefolk 

Praktiske opplysningar: 

Ansettelsesform: Fast

Omfang: 100% 

Søknadsfrist: 5. april 2019 

Oppstart: Etter avtale, august 2019 

Arbeidsstad: Grytastranda oppveksttun 

Søknad, cv og referansar sendast til: 

Kontaktperson: Ragnhild Skogrand 

Tittel: Rektor 

Adresse: Grytastranda montessoriskule, Grytastrandvegen 606, 6265 Vatne 

Telefon: 70212848 

E-post: ragnhild@gsmontessori.no 

Om bedrifta: 

Heimeside: www.grytastrandamontessori.no

Grytastranda Montessoribarnehage søker etter fagleg engasjert styrar:

Likar du utfordringar? Kan du tenkje deg å vere med på å starte noko nytt og spanande? Då har du ein unik sjanse no! Grytastranda Montessoribarnehage skal opne august 2019. Barnehagen er tilknytta Grytastranda Montessoriskule, og saman vil dei utgjere eit Oppveksttun. Dette blir den første Montessoribarnehagen i Nye Ålesund, og som styrar får du vere med på å forme ein heilt ny barnehage som skal drivast i tråd med Maria Montessori sine pedagogiske prinsipp med tilpassa miljø, friheit til å velge etter interesse og stort fokus på læreglede. Barnehagen baserer seg på å vere mykje ute. Som styrar ved Grytastranda Montessoribarnehage vil du vere ein svært viktig person for miljøet, for dine medarbeidarar og for barna. Du vil få oppleve den store dugnadsånda som eksisterer på Grytastranda. Du vil få eit nært fagleg samarbeid med Montessoriskulen, og eit nært samarbeid med Styret for Montessoribarnehagen.

Arbeidsoppgåver:

• Etablering av barnehagen i samarbeid med styret og montessoripedagogar frå skulen.
• Unik moglegheit til å vere med på å utvikle barnehagen
• Hovedansvaret for det pedagogiske opplegget, og arbeid med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av pedagogisk innhald.
• Tilegne deg kunnskap om Maria Montessori sin pedagogiske metode. Herunder det forberedte miljø, presentasjonar av materiell og vektlegging av harmoni og høvelegheit.
• Ta aktivt del i kvardagsaktivitetane på avdelinga.
• Leie barnehagen i samsvar med gjeldande lover og foreskrifter, barnehagens
vedtekter og retningslinjer og økonomiske rammer og mål.
• Sørge for at kvart enkelt barn får god omsorg og får utvikle seg ut i frå sine eigne føresetnadar og behov
• Sikre ein god og trygg barnehage og eit nært og godt samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnarar
• Rettleiingsarbeid for personalet på avdelinga, og sørge for eit godt arbeidsmiljø i personalgruppa

Kvalifikasjoner:

• Utdanning som barnehagelærar
• Kunnskap/erfaring/tilleggsutdanning innanfor Montessori pedagogikk, eller interesse for dette. Villig til å utdanne deg/ta kurs
• Erfaring frå styrerstilling er ønskeleg
• God økonomisk styring
• Evne til å drive utviklingsarbeid
• Beherske relevant dataverkty
• Levere politiattest før tiltredelse
• Personlege eigenskapar vil bli vektlagt
• Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg, minimum tilsvarande barnehagelova §18

 

Personlege eigenskapar:

• Gode leiareigenskapar
• Nysgjerrigheit, engasjement og evne til å inspirere
• Du har godt humør og arbeidsglede
• Du er leiken og kreativ
• Du har høg arbeidskapasitet og positiv haldning
• Du er fagleg bevisst, strukturert, løysingsfokusert, fleksibel og kan trivast i eit
hektisk miljø. Du liker å yte det lille ekstra.
• Du er opptatt av barnet i fokus
• Bidra som motivator for utvikling av barnehagen
• Likar godt å vere ute og vere på tur med barn
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 Vi kan bl.a tilby:

• Store fine lokaler og uteområde som er tilpassa i forhold til
montessoripedagogikken
• Nært fagleg samarbeid med skulen og felles pauserom
• Samarbeid med andre Montessoribarnehagar
• Lønn etter avtale
• Engasjert barnehagestyre, foreldre og bygdefolk

Praktiske opplysningar

Ansettelsesform: Fast
Omfang: 100%: 40% styrar/60% pedagogisk leiar
Søknadsfrist: 11. mars 2019
Oppstart: Etter avtale
Arbeidsstad: Grytastranda oppveksttun

Søknad, cv og referansar sendast til:

Kontaktperson: Ragnhild Skogrand
Tittel: Rektor
Adresse: Grytastranda montessoriskule, Grytastrandvegen 606, 6265 Vatne
Telefon: 70212848
E-post: ragnhild@gsmontessori.no
Om bedrifta
Heimeside: www.grytastrandamontessori.no

Grytastranda Montessoribarnehage søker dyktige, engasjerte og friluftsglade barne- og ungdomsarbeidarar/barnehageassistentar:

Likar du utfordringar? Kan du tenke deg å vere med på å starte noko nytt og spanande?

Då har du ein unik sjanse no! Grytastranda Montessoribarnehage skal opne august 2019.

Barnehagen er tilknytta Grytastranda Montessoriskule, og saman vil dei utgjere eit Oppveksttun. Dette blir den første Montessoribarnehagen i Nye Ålesund, og som barnehageassistent får du vere med på å forme ein heilt ny barnehage som skal drivast i tråd med Maria Montessori sine pedagogiske prinsipp med tilpassa miljø, friheit til å velge etter interesse og stort fokus på læreglede. Barnehagen baserer seg på å vere mykje ute.

Som barnehageassistent ved Grytastranda Montessoribarnehage vil du vere ein svært viktig person for miljøet, for dine medarbeidarar og for barna.

 

Arbeidsoppgåver:

Arbeidsoppgåvene vil vere varierte, men hovudoppgåvene er:

        Sørge for at kvart enkelt barn får god omsorg og får utvikle seg ut i frå sine eigne føresetnadar, behov og interesser.

        Ta aktivt del i kvardagsaktivitetane på avdelinga.

        Tilegne deg kunnskap om Maria Montessori sin pedagogiske metode.

        Bidra til ein god og trygg barnehage og eit godt samarbeid mellom heim og barnehage

        Vere med å bidra til eit godt arbeidsmiljø og vere ein del av eit team.

 

Kvalifikasjonar:

        Erfaring frå barnehage

        Ønskeleg med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

        Erfaring eller interesse for montessoripedagogikk.

        Du må vere ein aktiv vaksen som ser kvart enkelt barn og som høyrer og bryr seg om kva barna ønsker å formidle.

        Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

        Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.

 

Personlege eigenskapar:

        Nysgjerrigheit, engasjement og evne til å inspirere

        Du har godt humør og arbeidsglede

        Leiken, kreativ og glad i barn

        Liker godt å vere ute og vere på tur med barn

        Du har høg arbeidskapasitet og positiv haldning

        Fagleg bevisstheit, strukturert, løysingsfokusert, fleksibel, trivast i eit hektisk miljø og liker å yte det lille ekstra.

        Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

 

Vi kan bl.a. tilby:

        Store fine lokaler og uteområde som er tilpassa i forhold til montessoripedagogikken

        Nært fagleg samarbeid med skulen og felles pauserom

        Samarbeid med andre Montessoribarnehagar

        Lønn etter avtale

        Engasjert barnehagestyre, foreldre og bygdefolk

 

Praktiske opplysningar:

Ansettelsesform: Fast

Omfang: 100%, evt lavare

Søknadsfrist: 5. april 2019

Oppstart: Etter avtale, august 2019 Arbeidsstad: Grytastranda oppveksttun

Søknad, cv og referansar sendast til:

 

Kontaktperson: Ragnhild Skogrand

Tittel: Rektor

Adresse: Grytastranda montessoriskule, Grytastrandvegen 606, 6265 Vatne

Telefon: 70212848

E-post: ragnhild@gsmontessori.no

 

Om bedrifta

 

Heimeside:  www.grytastrandamontessori.no