Grytastranda montessoriskule

SØKNADSSKJEMA

Skuleplass

Elevpermisjon

VEDLEGG

Utleige – prisar og instruks

Ordensreglement

Halvårsplan

Handlingsplan mot mobbing

skuleruta 2022-2023

Klassekontakter FAU

Uteskule

Praktisk arbeid

Tradisjonar

Ragnhild Skogrand

Rektor

Kristel Håskjold Haddal

Faglærar A

Turi-Iren Drønnesund

Faglærar B

Olav Sæbø

Miljøterapaut/Pedagog

Nina Aarseth

Kontaktlærar 1-2. Trinn

Julie Skotte Ferstad

Kontaktlærar 3-4. Trinn

Fredrik Hildrestrand

Kontaktlærar 5-6. Trinn

Inghild Vestre Hauge

Kontaktlærar 5-7. Trinn

Hilde Midtlid

Assistent / SFO

Carola Schõke

Assistent / SFO