Grytastranda montessoriskule

SØKNADSSKJEMA

Skuleplass

Elevpermisjon

VEDLEGG

Utleige – prisar og instruks

Ordensreglement

Halvårsplan

Handlingsplan mot mobbing

skuleruta 2023-2024

Klassekontakter FAU

Uteskule

Praktisk arbeid

Tradisjonar

Ragnhild Skogrand

Rektor

ragnhild@gsmontessori.no

91926722 (45667768)

Kristel Håskjold Haddal

Faglærar A

Kamilla Alvestad Håskjold

Faglærar B

kamilla@gsmontessori.no

91926720

Marie F Kjerstad

Kontaktlærar 3.-4. trinn

marie@gsmontessori.no

91926720

Nina Aarseth

Kontaktlærar 1-2. Trinn

Julie Skotte Ferstad

Kontaktlærar 5. og 7. Trinn

Fredrik Hildrestrand

Kontaktlærar 6. Trinn

Inghild Vestre Hauge

Faglærar i A

inghild@gsmontessori.no

91926720

Hilde Midtlid

Assistent / SFO

91926720

Carola Schõke

Reinhald / SFO

91926720